REGULAMIN


Szanowny kliencie

Wykupując karnet lub jednorazowe wejście w Sport&Med Centrum Fitnessu i Fizjoterapii, akceptujesz poniższy regulamin:

 

 

 

 1. Wykupując karnet lub jednorazowe wejście na zajęcia lub siłownię, oświadczasz, że Twój stan zdrowia pozwala na podejmowanie wysiłku fizycznego.
 2. Karnety open są imienne i nie mogą być użytkowane przez inną osobę.
 3. Nie przedłużamy ważności karnetu i nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany karnet.
 4. Uczestnicząc w zajęciach zgadzasz się na udostępnienie swojego wizerunku na potrzeby Sport&Med.
 5. W klubie obowiązuje zmienne i czyste obuwie sportowe.
 6. Każdy klient powinien posiadać swój ręcznik.
 7. Zajęcia Jumping Frog są wyłącznie na zapisy. Nieobecność należy zgłaszać do godziny 14.00 tego samego dnia. Jeżeli nie powiadomisz Centrum o swojej nieobecności, przepada Ci wejście z karnetu lub musisz uiścić opłatę 25 zł.
 8. Przebywając w saunie oświadczasz, że nie masz przeciwwskazań zdrowotnych.
 9. Podczas korzystania z sauny ,jak również na terenie całego klubu zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu i innych używek.
 10. Zabrania się przestawiania parametrów pieca w saunach
 11. Klienci zobowiązani są do odkładania na miejsce sprzętów z których korzystali (maty, hantle, sztangi, piłki) oraz utrzymania porządków na salach, w szatniach, pod prysznicami, w toaletach oraz poszanowania wyposażenia Centrum. Za dewastację rzeczy należących do Sport&Med oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę klient odpowiadał będzie prawnie bądź finansowo.
 12. Zajęcia grupowe odbywają się powyżej 4 osób. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z powodu niskiej frekwencji.
 13. Na salę fitness wpuszczamy maksymalnie 25 osób. Osoby, które nie dostaną się na zajęcia mogą bezpłatnie skorzystać z salki cardio , siłowni lub platform wibracyjnych.
 14. Sport&Med zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i zmiany godzin otwarcia Centrum, zmiany cen, planu fitness oraz instruktora.
 15. Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia Sport&Med z powodu braku frekwencji ,dni świątecznych, długich weekendów, remontów, awarii.
 16. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez centrum wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
 17. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora bądź pracownika przed zajęciami.
 18. Centrum Sport&Med nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do programu i instrukcji i zalecanych przez instruktora bądź obsługę
 19. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.